NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego Facs Calibur 4 FL. Przyjmowanie ofert do 07.12.2015 r. godz. 12:00

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych i kontrolnych do cytometru przepływowego Facs Calibur 4 FL. 
Sprawa nr RCKiK.DZ-3321/50/15.
Przyjmowanie ofert do 07.12.2015 godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Partnerzy

facebook