NCK
  • Nitka
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do obsługi akcji terenowego poboru krwi oraz transportu krwi i jej składników

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego samochodu do obsługi akcji terenowego poboru krwi oraz transportu krwi i jej składników

Przyjmowanie ofert do dnia 29.10.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/47/19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Załącznik 1.1. zmodyfikowany

Załacznik 1.1 zmodyfikowany wersja edytowalna

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania2

Załącznik 1.1 zmodyfikowany2

Załącznik 1.1 zmodyfikowany2 wersja edytowalna

 Unieważnienie postępowania

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook