NCK
  • Nitka
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych i odczynników do badania układu HLA oraz układu HPA

Przetarg nieograniczony na dostawę testów diagnostycznych i odczynników do badania układu HLA oraz układu HPA

Przyjmowanie ofert do dnia 24.09.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/38/19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zestawienie ofert

Unieważnienie Zadania XVI

Unieważnienie Zadeania XVII; XVIII i XXI

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook