NCK
  • Nitka
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetarg nieograniczony na dostawę wagomieszarek

Przetarg nieograniczony na dostawę wagomieszarek do automatycznego poboru krwi

Przyjmowanie ofert do dnia 21.10.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/46/19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania

Zmodyfikowany załącznik 1.1.

Zmiana terminu składania ofert

Załącznik 1.1 wersja edytowalna

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook