NCK
  • Nitka
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Pamietaj
  • SzczepimySie

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2

Postępowanie prowadzone jest przez Pełnomocnika Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Nr sprawy: ZZP-172/19

 

Poniżej przekierowanie na Platformę ZZP.

 

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook