NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie 24 miesięcy

Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie 24 miesięcy.

Przyjmowanie ofert do dnia 12.06.2019 r. godz. 12:00

RCKiK.DOP.SZ-3321/16/19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Formularz cenowy Zad.1 - wersja edytowalna

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook