NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Usługa ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie - 2 zadania

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Postępowanie prowadzone przez Pełnomocnika Zamawiającego: Supra Brokers S.A., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

Nr sprawy 73/2019/N/LUBLIN

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Dokumentacja z postępowania dostępna jest na stronie internetowej Pełnomocnicka pod linkiem

https://suprabrokers.pl/node/595

 

 

 

 

 

Partnerzy

facebook