NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zakup testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi tj. testów wirusologicznych HBsAg z testami potwierdzenia, testów wirusologicznych anty-HCV, testów wirusologicznych anty-HIV 1/2, testów do wykrywania anty-Treponema pallidum (zakażenia krętkiem bladym), do jednoczesnego wykonywania badań seryjnych, pojedynczych, „cito” oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania w/w badań  w tym analizatory back up, wraz z podłączeniem aparatury do posiadanego przez RCKiK w Lublinie systemu komputerowego, na okres 4 lat, do zwolnienia 280 000 donacji.

 

Termin składania zgłoszeń: do 30 kwietnia 2020 roku r. godzina 10:00.

 

Zaproszenie do dialogu technicznego

Unieważnienie dialogu technicznego

 

 

 

Partnerzy

facebook