NCK
  • brakuje krwi
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

AKTUALNOŚCI

Informacja dla pielęgniarek i położnych

Więcej informacji

Informacja dla lekarzy stażystów

Więcej informacji

Szkolenia dla pracowników Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa”

Więcej informacji

Zdjęcia z Uroczystości wręczenia Odznaczeń 25.11.2023

Więcej informacji

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Więcej informacji

e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

Więcej informacji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Więcej informacji

REACT-EU Kursy dla kadry medycznej

Więcej informacji

Informacja dla emerytów i rencistów RCKiK

Więcej informacji

Partnerzy

facebook