NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

AKTUALNOŚCI

Informacja dla pielęgniarek i położnych

Więcej informacji

Informacja dla lekarzy stażystów

Więcej informacji

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Więcej informacji

Zakup środka trwałego - pojazdu zaopatrzeniowego do 3,5 t.

Więcej informacji

e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

Więcej informacji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Więcej informacji

REACT-EU Kursy dla kadry medycznej

Więcej informacji

Partnerzy

facebook