NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Badania serologiczne

Badania serologiczne można wykonać w:

•  Pracowni Badań Konsultacyjnych -  Lublin ul. Żołnierzy Niepodległej 8, tel. 81 442 10 46:

- oznaczenie grupy krwi,
- diagnostyka słabych odmian antygenów układu ABO i antygenu D z układu Rh,
- identyfikacja nieregularnych przeciwciał,
- badania diagnostyczne u kobiet w ciąży w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem
- określanie fenotypu w różnych układach grupowych krwinek czerwonych. 

Pobieranie próbek krwi do badań: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Na pobranie próbek krwi do badań należy zgłosić z dokumentem tożsamości.

Upoważnienie do obioru wyniku badań

Konsultacyjne badanie immunohematologiczne wykonywane jest NIEODPŁATNIE jeśli:

 1. Podmiot zlecający ma zawartą umowę z RCKiK w Lublinie na wykonywanie w/w badań:

       - zlecenie na badanie zawiera pieczątkę podmiotu kierującego – podstawa wystawienia faktury,

 1. Podmiot zlecający nie ma zawartej umowy z RCKiK w Lublinie na wykonywanie w/w badań:

       - zlecenie na badanie musi być opatrzone pieczątką placówki, pieczątką i podpisem lekarza kierującego na badanie oraz zawierać informację, że dana placówka pokryje koszty badania,

 1. W sytuacjach wątpliwych, pracownik Pracowni Badań Konsultacyjnych RCKiK w Lublinie kontaktuje się telefonicznie z placówką kierującą pacjenta na badanie w celu jednoznacznego ustalenia płatnika, wykonanie badania nieodpłatnie możliwe jest w momencie uzyskania pisemnego potwierdzenia.

Partnerzy

facebook