NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii

 UWAGA!!!

 

LEKARZE STAŻYŚCI – KURS z TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, że kursy z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy w ramach stażu podyplomowego w 2023/2024 roku, skierowanych do odbycia stażu od 01.03.2023 r. odbywać się będą w formie stacjonarnej w siedzibie RCKiK w Lublinie.


Kursy dla lekarzy stażystów są realizowane, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora RCKiK w Lublinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, na szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w danym roku, w części dotyczącej transfuzjologii klinicznej.

Terminy kursów w danym roku, RCKiK w Lublinie ustala na podstawie listy lekarzy skierowanych do odbycia stażu podyplomowego na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej, przesłanej do RCKiK Lublinie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Informację do RCKiK w Lublinie o zgłoszeniu konkretnych uczestników na szkolenie w danym terminie dokonują szpitale (koordynatorzy lekarzy stażystów), w których lekarze stażyści odbywają staże.

Program kursu z zakresu transfuzjologii dla lekarzy stażystów

Szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów podyplomowych – HARMONOGRAM kursów na rok 2024

 


 

 

Partnerzy

facebook