NCK
  • brakuje krwi
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii

 UWAGA!!!

 

LEKARZE STAŻYŚCI – KURS z TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, że kurs z zakresu transfuzjologii klinicznej w terminie 13-17.11.2023 r. dla lekarzy stażystów, którzy rozpoczęli staż od 1 marca 2023 r. zostaje odwołany. Planowany termin kursu -I kwartał 2024 r.
Kursy dla lekarzy stażystów, którzy rozpoczęli staż od 1 października 2023 r. odbędą się w 2024 r. Terminy kursów zostaną podane w 2024 r.


Kursy dla lekarzy stażystów są realizowane, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora RCKiK w Lublinie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, na szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w danym roku, w części dotyczącej transfuzjologii klinicznej.

Terminy kursów w danym roku, RCKiK w Lublinie ustala na podstawie listy lekarzy skierowanych do odbycia stażu podyplomowego na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej, przesłanej do RCKiK Lublinie przez Komisję Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.

Program kursu z zakresu transfuzjologii dla lekarzy stażystów

Szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej dla lekarzy stażystów podyplomowych – HARMONOGRAM kursów na rok 2023

 


 

 

Partnerzy

facebook