NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Co to jest krew?

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza. Pełni bardzo ważną funkcję w organizmie człowieka.

- krwinki czerwone są odpowiedzialne za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu
- krwinki białe są odpowiedzialne za obronę organizmu przed infekcjami
- płytki krwi pełnią funkcję w zatrzymaniu krwawienia i krzepnięciu krwi
- osocze stanowi ok. 55% objętości krwi, zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek, płuc

Grupy krwi występujące w populacji polskiej:

Każdy potencjalny kandydat na dawcę lub honorowy dawca krwi jest dla nas jednakowo ważny, niezależnie od posiadanej grupy krwi, jednak jak wynika z powyższej statystyki tylko 15% populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego też  zwracamy się ze szczególną prośbą do osób posiadających grupę Rh ujemną o systematyczne zgłaszanie się do oddawania krwi i jej składników, by zabezpieczyć potrzeby polskich biorców.

Partnerzy

facebook