NCK
  • Brakuje krwi
  • Telefony
  • SzczepimySie
  • Bo tętni w nas dobro
  • ODS

Cennik szkoleń

Odpłatność za szkolenia od 01.01.2022 r.


Koszt szkolenia dla pielęgniarek i położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników, z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa
1. Kurs dla pielęgniarek w zakresie podstawowym 250,00 PLN/osoba,
2. Kurs dla pielęgniarek w zakresie uzupełniającym 150,00 PLN/osoba.
Należność za szkolenie winna być przekazana na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


Koszt 2-tygodniowego szkolenia do uzyskania uprawnień serologicznych z egzaminem dla 1 osoby wynosi 2750,00 PLN.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


Koszt 14-godzinnego szkolenia w celu uzyskania zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzowania wyników dla 1 osoby wynosi 1050,00 PLN.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


Koszt szkolenia pracowników banków krwi wynosi:
1. 2 - dniowe szkolenie podstawowe 450,00 PLN/osoba,
2. 1 - dniowe szkolenie uzupełniające 150,00 PLN/osoba.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


 Koszt szkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią wynosi:
1. szkolenie podstawowe 500,00 PLN/osoba,
2. szkolenie uzupełniające 150,00 PLN/osoba.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

 

Lublin, 28.12.2021 r.

Partnerzy

facebook