NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Cennik szkoleń

Odpłatność za szkolenia od 01.01.2023 r.


Koszt szkolenia dla pielęgniarek i położnych, dokonujących przetaczania krwi i jej składników, z zakresu zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa
1. Kurs dla pielęgniarek w zakresie podstawowym 350,00 PLN/osoba,
2. Kurs dla pielęgniarek w zakresie uzupełniającym 210,00 PLN/osoba.
Należność za szkolenie winna być przekazana na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


Koszt 2-tygodniowego szkolenia do uzyskania uprawnień serologicznych z egzaminem dla 1 osoby wynosi 3800,00 PLN.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


Koszt 14-godzinnego szkolenia w celu uzyskania zaświadczenia upoważniającego do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i autoryzowania wyników dla 1 osoby wynosi 1450,00 PLN.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


Koszt szkolenia pracowników banków krwi wynosi:
1. 2 - dniowe szkolenie podstawowe 630,00 PLN/osoba,
2. 1 - dniowe szkolenie uzupełniające 210,00 PLN/osoba.
Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001


 Koszt szkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią wynosi:
1. szkolenie podstawowe 690,00 PLN/osoba,

Należność za szkolenie winna być przekazana na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem szkolenia na konto Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Nr rachunku bankowego w BGK 77 1130 1206 0028 9107 4720 0001

 

Lublin, 20.12.2022 r.

Partnerzy

facebook