NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Co to jest osocze

Osocze jest płynną częścią krwi i stanowi 55% jej objętości. Jest podstawowym środowiskiem dla elementów morfotycznych. Zawiera 91% wody, 8% związków organicznych, w tym białek, cukrów, witamin, enzymów oraz 1% związków nieorganicznych, utrzymujących równowagę kwasowo- zasadową ustroju.

Osocze pobrane od dawców może zostać przekazane bezpośrednio do szpitali i przetoczone pacjentom np. w celu ratowania życia chorych z masywnym krwotokiem lub zaburzeniami krzepnięcia w przebiegu poważnych chorób wątroby.

Świeżo mrożone osocze  (FFP) może być także wykorzystywane jako surowiec do dalszego frakcjonowania, w wyniku którego uzyskuje się preparaty krwiopochodne, np.:

  • albuminę, stosowaną w stanach niedoboru białek,
  • koncentraty czynników krzepnięcia, stosowane w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych ze skazami krwotocznymi np.  hemofilią
  • immunoglobuliny, stosowane m. in. w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym, w stanach niedoboru odporności, w profilaktyce konfliktu Rh, w celu zapobiegania niektórym chorobom zakaźnym.

Wielu z tych leków nie można uzyskać inną drogą jak tylko z osocza zdrowych dawców.

Partnerzy

facebook