NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Gdzie oddać płytki krwi?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin

tel. 81-442 10 40
kom. 600 471 297

 

Rejestracja dawców

7:00 - 13:00 poniedziałek, środa, piątek       
7:00 - 16:00 wtorek, czwartek                          
7:30 - 12:30 sobota       


 

ODDZIAŁ TERENOWY W ZAMOŚCIU

Al. Jana Pawła II 10, tel. 84-677 32 05, 84-677 33 33, 84-677 32 00
Rejestracja dawców:

  • poniedziałek - piątek 7:00 - 12:00

Partnerzy

facebook