NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Dyrekcja

Dyrektor
lek. med. Małgorzata Orzeł 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr inż. Krzysztof Skubis

Główna Księgowa
mgr Eugenia Sokół

Partnerzy

facebook