NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Dział Dawców i Pobierania

W skład Działu wchodzą:

●   Rejestracja

Rejestracja prowadzi ewidencję i rejestrację dawców.

 

●   Gabinety Lekarskie

Kwalifikacja lekarska dawcy odbywa się przed każdym oddaniem krwi lub jej składników.  Lekarz kwalifikuje dawcę na podstawie:

- wyników badań laboratoryjnych,
- wywiadu medycznego zebranego w formie ankiety wypełnianej przez dawcę,
- badania lekarskiego.

 

●   Pobieranie

- pobieranie krwi i jej składników stacjonarnie i podczas terenowych akcji poboru krwi, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo dawcy, biorcy i personelu,
- dokonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu wytworzenia przeciwciał anty - D,
- pobieranie osocza od zimmunizowanych dawców,

Partnerzy

facebook