NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Dział Farmacji Szpitalnej

Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej w RCKiK należy świadczenie usług farmaceutycznych, polegających w szczególności na:

1)        przyjmowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

2)        udzielanie informacji o produktach leczniczych, w tym produktach krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratach czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobach medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

3)        organizowaniu zaopatrzenia Terenowego Oddziału w Zamościu w produkty lecznicze, w tym produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyroby medyczne bezpośrednio z nimi związane,

4)        wydawanie podmiotom leczniczym, na zlecenie NCK, oraz pacjentom indywidualnym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5)        udział w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych;

6)        udział w racjonalizacji farmakoterapii;

7)        współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobami medycznymi bezpośrednio z nimi związanymi, w tym prowadzeniu dokumentacji;

8)        ustalaniu procedur wydawania produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych do jednostek terenowych publicznej służby krwi, działów RCKiK a także podmiotów leczniczych i pacjentów indywidualnych;

9)        prowadzeniu sprawozdawczości w zakresie przewidzianym przez NCK;

10)     współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia, desmopresyną i wyrobami medycznymi bezpośrednio z nimi związanymi przez przekazywanie na polecenie NCK, takich produktów pomiędzy Działami Farmacji Szpitalnej RCKiK oraz do Banków Krwi podmiotów leczniczych, w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia potrzeb leczniczych;

11)     zaopatrywanie podmiotów leczniczych wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Partnerzy

facebook