NCK
 • Telefony
 • NCK
 • ODS

Dział Informatyczny

Do zadań Działu Informatycznego należy zarządzanie, administrowanie oraz sprawowanie nadzoru nad systemami informatycznymi RCKiK, w tym zapewnienie ciągłej i sprawnej eksploatacji sieci, urządzeń infrastruktury, oprogramowania i usług informatycznych poprzez min.:

 • monitorowanie funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz systemów i usług informatycznych pod względem wydajności i awaryjności
 • przeprowadzanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury i zasobów informatycznych oraz aktualizacja systemów informatycznych
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów elementów infrastruktury informatycznej oraz systemów i usług informatycznych i opracowywanie stosownych wniosków
 • wsparcie informatyczne terenowych akcji poboru krwi
 • zarządzanie dostępem do sieci, zasobów, systemów i usług informatycznych, w tym administrowanie uprawnieniami
 • zarządzanie urządzeniami i systemami ochrony przed włamaniami, wirusami, nieuprawnionym dostępem, utratą danych
 • zarządzanie kopiami bezpieczeństwa systemów i danych przechowywanych elektronicznie
 • rozwiązywanie problemów ze sprzętem, systemami lub usługami informatycznymi lub zlecanie ich naprawy wykonawcom zewnętrznym
 • współudział w walidacji systemów komputerowych
 • zabezpieczanie obsługi technicznej szkoleń prowadzonych przez RCKiK

Partnerzy

facebook