NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Dział Laboratoryjny

Kierownik Działu

81-532 62 76 i 77 w. 145
M: 535 612 330
e-mail: j.korzeniowska@rckik.lublin.pl


W skład Działu Laboratoryjnego wchodzą następujące pracownie:

1)     Pracownia Czynników Zakaźnych

2)     Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych

3)     Pracownia Badań Konsultacyjnych

4)     Pracownia Hematologii i Koagulologii

5)     Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców

 

1. Pracownia Czynników Zakaźnych

Badania wirusologiczne:

Godziny pracy - zgodnie z harmonogramem

tel. 81-532 62 75 do 77 w. 141, 142, 144, 146 ;

e-mail: wirusy@rckik.lublin.pl 

 

Pracownia wykonuje badania wirusologiczne metodami biologii molekularnej i metodami serologicznymi  oraz badania w kierunku kiły metodami serologicznymi.

Wykonywane badania:

 • RNA-HCV   -  RNA wirusa zapalenia wątroby typu C ( HCV),
 • DNA-HBV   -  DNA wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV),
 • RNA-HIV    -  RNA ludzkiego wirus upośledzenia odporności ( HIV),
 • DNA B19V –  DNA parvowirusa B19,
 • RNA HAV   -  RNA wirusa zapalenia wątroby typu A ( HAV),
 • HBsAg       - antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B ( HBV ),
 • anty-HCV – przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C ( HCV ),
 • anty-HIV-1/HIV-2  - przeciwciała przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności  ( HIV1 i HIV2 ),
 • anty-Treponema pallidum – przeciwciała przeciwko krętkowi blademu -Treponema pallium ( kiła),
 • anty-HBs   - przeciwciała przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby B (HBV).

 

 

2. Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych

Godziny pracy - poniedziałek - piątek w godz. 7:25-15:00

tel. 81-532 62 75 do 77 w. 150;

e-mail: hla@rckik.lublin.pl 

 

Pracownia wykonuje badania diagnostyczne w zakresie:

 • antygenów zgodności tkankowej-HLA klasy I i II
 • przeciwciał anty-HLA i przeciwpłytkowych dla potrzeb celowanej terapii krwią i jej składnikami dla pacjentów szpitali i klinik,
 • przeciwciał przeciwpłytkowych dla potrzeb celowanej terapii krwią i jej składnikami dla pacjentów szpitali i klinik
 • badania antygenów zgodności tkankowej dla Ośrodka Dawców Szpiku.

Wykonuje badania antygenów zgodności tkankowej dla Ośrodka Dawców Szpiku.

 

 

3.      Pracownia Badań Konsultacyjnych

Godziny pracy - czynne całą dobę

tel. 81 532 62 75 w. 103

tel/fax 81 44 210 46

tel. komórkowy 535 735 200

e-mail: serologia@rckik.lublin.pl

 

Pracownia wykonuje immunohematologiczne badania konsultacyjne dla pacjentów szpitali, klinik, przychodni w województwie lubelskim.

Zajmuje się diagnostyką odczynów poprzetoczeniowych oraz udzielaniem konsultacji w zakresie leczenia składnikami krwi.

 

4. Pracownia Hematologii i Koagulologii

Godziny pracy - zgodnie z harmonogramem

 tel. 81-532 62 75 do 77 w. 129, 

e-mail: pracowniaskaz@rckik.lublin.pl lub pracowniaanaliz@rckik.lublin.pl

 

Pracownia pobiera próbki krwi od:

-        kandydatów na dawców oraz dawców krwi i jej składników,

-        kandydatów do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, 

-        dorosłych pacjentów zgłaszających się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie celem wykonania badań laboratoryjnych

Pracownia wykonuje badania:

a)      w zakresie hematologii

-        badania kwalifikujące kandydatów na dawców oraz dawców do oddania krwi lub jej składników,

b)      w zakresie koagulologii

-         screeningowe osoczowego układu krzepnięcia

-        w kierunku diagnostyki wrodzonych i nabytych osoczowych skaz krwotocznych

-        w kierunku diagnostyki trombofilii

-        konsultacyjnych w przypadkach koagulopatii

-        monitorujących terapię doustnymi antykoagulantami

-        monitorujących leczenie substytucyjne koncentratami czynników krzepnięcia

-        badania koagulologiczne dla celów kontroli jakości składników krwi

Pracownia prowadzi rejestr osób z wrodzonymi skazami krwotocznymi oraz hemofilią nabytą na terenie woj. Lubelskiego.

 

 

5. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców

Godziny pracy - zgodnie z harmonogramem

tel. 81-532 62 75 do 77 w. 109

e-mail: serologia.dawcy@rckik.lublin.pl

 Pracownia wykonuje badania immunohematologiczne dawców krwi i jej składników. Wykonuje  oznaczenia grup krwi do celów trwałej ewidencji. Wydaje karty identyfikacyjne grup krwi.

 

 

 

Partnerzy

facebook