NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Dział Preparatyki

Dział Preparatyki

Zadania Działu Preparatyki:
1) rozdział krwi na składniki komórkowe i osocze, preparatyka wtórna Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz), Koncentrat Krwinek Płytkowych (KKP) i osocza,
2) prowadzenie dokumentacji otrzymywanych składników krwi,
3) udział w kwalifikowaniu składników krwi do lecznictwa i frakcjonowania,
4) przekazywanie składników krwi do Działu Dawców i Ekspedycji,
5) stały nadzór nad zachowaniem prawidłowych warunków przechowywania krwi i jej składników,
6) zamrażanie osoczowych i komórkowych składników krwi (KKCz i KKP),
7) przechowywanie i karencjonowanie mrożonych składników krwi,
8) obsługa wysyłki osocza do fabrycznego frakcjonowania,
9) napromieniowywanie składników krwi,
10) preparatyka wtórna składników krwi,
11) redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi.

 

 

 

Partnerzy

facebook