NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Dział Zapewnienia Jakości

W skład Działu Zapewnienia Jakości wchodzą:

- Pracownia Kontroli Jakości i Cytometrii Przepływowej,

Dział Zapewnienia Jakości sprawuje kontrolę i nadzór:

- organizacyjny i merytoryczny w poszczególnych działach, pracowniach i oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, nad wytwarzaniem krwi i jej składników zgodnie z wymaganiami GMP,
- nad kwalifikowaniem krwi i jej składników do lecznictwa i frakcjonowania.
- nad pracowniami serologicznymi znajdującymi się w i poza strukturą RCKiK obejmujący kwalifikacje  personelu, zapewnienie jakości wykonywanych badań, kontrolę stosowanych technik serologicznych, kontrolę dokumentacji oraz SOP.
- nad gospodarką krwią na oddziałach szpitalnych,
- nad przechowywaniem i transportem krwi i jej składników,
- nad postępowaniem wyjaśniającym w przypadkach wątpliwych dotyczących dawców, donacji i wyprodukowanych składników krwi,
- nad dokumentacją RCKiK

oraz zajmuje się:

- kontrolą jakości krwi i jej składników,
- dyskwalifikacją i niszczeniem krwi i jej składników,
- przeprowadzaniem procedur look back i trace back – śledzenie losów składników krwi z poprzednich donacji dawców, u których wykryto markery wirusów lub kiły,
- przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji krwi i jej składników,
- walidacją sprzętu, aparatury, metod badawczych, procedur,
- przygotowywaniem i przeprowadzaniem kontroli i inspekcji działów i oddziałów RCKiK,
- analizą serologiczną i transfuzjologiczną odczynów poprzetoczeniowych,

  • szkoleniem w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa pracowników RCKiK i personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej, w tym weryfikowanie personelu wykonującego badania serologiczne,
  • bierze udział we wdrażaniu nowych procedur.

Partnerzy

facebook