NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Dział Promocji i Marketingu

Zadania Działu Promocji i Marketingu:

1)     prowadzenie zadań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych,

2)     inicjowanie i współorganizowanie akcji poboru krwi i kwalifikacji do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej na terenie województwa lubelskiego,

3)     opracowywanie rocznego i miesięcznego harmonogramu terenowych akcji poboru krwi i kwalifikacji do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku na podstawie danych otrzymanych z Oddziałów Terenowych.

4)     przygotowywanie materiałów promocyjnych, w tym prowadzenie strony www i mediów społecznościowych RCKiK,

5)     prowadzenie i koordynacja działań promocyjnych we współpracy z  Oddziałami Terenowymi w celu pozyskiwania nowych krwiodawców,

6)     przygotowywanie stoisk promocyjnych, informacyjnych podczas imprez okolicznościowych,

7)     prowadzenie portali społecznościowych,

8)     współpraca ze sponsorami,

9)     prowadzenie dokumentacji - podziękowań, listów, rekomendacji, dyplomów,

10)  prowadzenie korespondencji z instytucjami, współorganizatorami promocji, organizatorami akcji honorowego krwiodawstwa,

11)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie: ilości pobranych i wydanych do lecznictwa donacji krwi i jej składników, wykorzystania mobilnego punktu poboru krwi, stanu magazynowego materiałów promocyjnych, z wykorzystania materiałów promocyjnych, z działalności RCKiK do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,

12)  prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych otrzymanych nieodpłatnie.

13)  nadzorowanie realizacji umów z dostawcami zewnętrznymi dotyczącymi materiałów promocyjnych,

14)  udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej narzędzi promocyjnych.

15)  przygotowywanie wniosków o odznaczenia dla honorowych dawców krwi.

Partnerzy

facebook