NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Efektywność energetyczna

Działania RCKiK w Lublinie poprawiające efektywność energetyczną obiektów

 

2001-2005

Remont siedziby RCKiK w Lublinie, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8, obejmujący: wymianę okien, wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją stropu ostatniej kondygnacji, termomodernizację ścian zewnętrznych.

2009

Wymiana okien w Oddziale Terenowym RCKiK zlokalizowanym w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 100.

2010

1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych w Oddziale Terenowym w Zamościu - współfinansowanie inwestycji realizowanej przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
2. Remont Oddziału Terenowego w Lubartowie obejmujący m.in. wymianę okien i instalacji c.o.

2011

Remont Oddziału Terenowego RCKiK w Kraśniku obejmujący m.in.: wymianę okien, wymianę grzejników, wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją stropodachu, termomodernizację ścian zewnętrznych - współfinansowanie inwestycji realizowanej przez SPZOZ w Kraśniku.

2012

Wymiana okien w Oddziale Terenowym RCKiK zlokalizowanym w Puławach.

2013

Termomodernizacja Oddziału Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej.
Wymiana oświetlenia w siedzibie RCKiK w Lublinie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8.

2014

1. Modernizacja Oddziału Terenowego RCKiK przy Al. Kraśnickiej 100 w Lublinie:
- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- wymiana instalacji cwu (przewody).
2. Wymiana części oświetlenia w Oddziałach Terenowych RCKiK zlokalizowanych w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.

2015

1. Modernizacja Oddziału Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej:
- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji cwu (przewody) na nowe.
2. Zakup specjalistycznego pojazdu (Opel Vivaro) do transportu krwi i jej składników o niskim zużyciu energii i niskiej emosji CO2.
3. Zakup sprzętu (m. in. komputerowego) o niskim zużyciu energii.

2016

1. zakup 2 specjalistycznych pojazdów Volkswagen Caddy Furgon Maxi do transportu krwi i jej składników charakteryzujących się niskim zużyciem energii i niska emisją CO2;
2. zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu  komputerowego o niskim zużyciu energii;
3. wykonanie rozszerzonego audytu energetycznego, sporządzenie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku  Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOPZ w Lublinie, zlokalizowanego  w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 82, 22-600 Tomaszów Lubelski”

2017

1. Zakup specjalistycznego pojazdu Mercedes - Benz do transportu krwi i jej składników charakteryzującego się niskim zużyciem energii i niską emisją CO2;
2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu  komputerowego o niskim zużyciu energii;
3. Wykonanie remontu Oddziału Terenowego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, zlokalizowanego  Puławach, ul. Bema 1, w zakres  którego wchodziła wymiana oświetlenia na energooszczędne.

2018

1. Zakup pojazdu KIA CEED do transportu krwi i jej składników charakteryzującego się niskim zużyciem energii i niską emisją CO2;
2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu  komputerowego o niskim zużyciu energii;
3. Wymiana klimatyzatorów w siedzibie RCKIK Lublin ul. Żołnierzy Niepodległej.

Partnerzy

facebook