NCK
  • Brak krwi
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971, z późn. zm.)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.


Adres skrytki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na ePUAP to:

/RCKiK-Lublin/SkrytkaESP lub /RCKiK-Lublin/skrytka


Formularze elektroniczne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie dostępne na platformie ePUAP:

Partnerzy

facebook