NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Informacja dla lekarzy stażystów

UWAGA!!!

LEKARZE STAŻYŚCI – KURS z TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, że kursy dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii klinicznej w 2024 r. odbywać się będą w formie stacjonarnej w siedzibie RCKiK w Lublinie. Harmonogram szkoleń dostępny jest w zakładce szkolenia/szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu transfuzjologii.

Informację do RCKiK w Lublinie o zgłoszeniu konkretnych uczestników na szkolenie w danym terminie dokonują szpitale (koordynatorzy lekarzy stażystów), w których lekarze stażyści odbywają staże.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Lublin, 21.03.2024 r.

Partnerzy

facebook