NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Informacje dotyczące przyznawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

 

Każdy Honorowy Dawca, który oddał 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, może uzyskać odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką otrzymuje się również legitymację, która potwierdza uzyskanie tego tytułu.

  • Dawcy chcący otrzymać powyższe odznaczenie muszą wypełnić ankietę i oddać do najbliższego punktu krwiodawstwa.
  • Na podstawie ankiety przygotowywany jest wniosek i wysyłany do podpisu dawcy,
  • Po przesłaniu przez dawcę podpisanego wniosku do Działu Promocji RCKiK w Lublinie wniosek będzie procedowany dalej przez Narodowe Centrum Krwi oraz Ministerstwo Zdrowia.
  • UWAGA! Ankiety wypełnione komputerowo muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem ubiegającego się o odznaczenie dawcy oraz przesłane do RCKiK w oryginale.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 606 267 192

 

 

Lublin, 01.06.2021

Partnerzy

facebook