NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Inne

zapytanie cenowe: dostawa płytek sedymentacyjnych, kontaktowych, butelek do posiewu krwi  - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa wymazówek - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa testów diagnostycznych - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa artykułów czystościowych - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa naczyń jednorazowego użtytku - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa gazików do dezynfekcji - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa Citroclorexu 2% do dezynfekcji skóry ze spryskiwaczem  - pobierz

zapytanie cenowe: krwinki wzorcowe  - pobierz

zapytanie cenowe: zakup systemu klasy LIS (Laboratory Information System) - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa i wdrożenie systemu kolejkowego - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa i montaż szafy serwerowej 47U - pobierz

zapytanie cenowe: aktualizacja i rozszerzenie systemu antywirusowego - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa przyrządow do pobierania i preparatykli krwi - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa 2 zamrażarek skrzyniowych do przechowywania osocza - pobierz

zapytanie cenowe: odbiór odpadów komunalnych - pobierz

zapytanie cenowe: etykiety i taśmy barwiące - pobierz

zapytanie cenowe: konserwacja u remont urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w RCKiK Lublin - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa cukierków - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa płynu ACD - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa 4 zamrażarek skrzyniowych do przechowywania osocza - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa drobnego sprzetu medycznego Eppendorf - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa worków jednorazowego użycia - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa laptopów - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa tabletów - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa 1 zamrażarki do przechowywania osocza - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania do obsługi badań HLA i HPA - pobierz

zapytanie cenowe: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w Zamościu - pobierz

zapytanie cenowe: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w Kraśniku - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa laptopów - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem systemu do dokumentacji i analizy żeli z jednostką sterującą  - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa rollerów - pobierz

zapytanie cenowe: dostawa drukarki Evolis - pobierz

zapytanie cenowe: serwer na potrzeby RCKiK w Lublinie - pobierz

 

Partnerzy

facebook