NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Jak wygląda droga od zgłoszenia się do rejestru dawców do oddania komórek krwiotwórczych?

Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku należy zgłosić się do Ośrodka Dawców  Szpiku RCKiK w Lublinie, wypełnić odpowiednie formularze, poddać się  badaniu lekarskiemu i oddać próbkę krwi do badań. Formularze, które należy wypełnić, zgłaszając się do Ośrodka Dawców Szpiku RCKiK w Lublinie to:

  • Ankieta zdrowotna
  • Karta zgłoszenia potencjalnego niespokrewnionego dawcy szpiku
  • Oświadczenie woli o wpisanie do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej

Podczas wizyty u lekarza odbywa się weryfikacja informacji podanych przez kandydata na dawcę w „Ankiecie zdrowotnej”. Treść tej ankiety pozwala ocenić lekarzowi stan zdrowia kandydata na dawcę. Nie zostaniesz zakwalifikowany jeżeli ze względu na przebyte choroby, czy operacje oddanie szpiku stanowiłoby zagrożenie dla Twojego stanu zdrowia lub stwarzałoby zagrożenie dla stanu zdrowia przyszłego biorcy. Do Rejestru Dawców ODS RCKiK w Lublinie wprowadzone będą tylko dane tych osób, które będą pozytywnie zakwalifikowane przez lekarza.

Pobranie próbki krwi do badań (ok. 10 ml) odbywa się z żyły, a kandydat na dawcę nie musi być na czczo. Próbka posłuży do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej, a wyniki badań zostaną włączone do bazy danych ODS RCKiK w Lublinie.

Dane teleadresowe i fenotypowe (HLA) każdego dawcy przekazywane są do centralnej bazy danych Poltransplantu. Wówczas dawcy nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Po zarejestrowaniu w centralnej bazie danych, ODS RCKiK w Lublinie wysyła do dawcy potwierdzenie w formie Karty Dawcy Szpiku wraz z numerem nadanym przez Poltransplant. Nad bezpieczeństwem danych osobowych dawców czuwa Ośrodek Dawców Szpiku, który nie może ich udostępniać bez uzasadnienia.

Jeżeli okaże się, że osoba chora, dla której poszukujemy dawcy szpiku ma antygeny HLA podobne do potencjalnego dawcy zarejestrowanego w ODS, zostanie on powiadomiony i poproszony o zgłoszenie się na badania uzupełniające. Badania te mają na celu ustalenie stopnia zgodności jego HLA z konkretnym biorcą - tzw. typowanie potwierdzające oraz potwierdzenie, że dawca nie jest zakażony żadnym wirusem, który mógłby wywołać powikłania poprzeszczepowe u biorcy.

Partnerzy

facebook