NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Kalendarz następnej donacji

Tutaj możesz sprawdzić najbliższy termin, w którym możesz ponownie oddać krew. W tym celu wybierz rodzaj ostatniej donacji i następnej donacji (domyślnie podpowia się najczęstszy sposób oddawania krwi - krew pełna). Wybranie daty ostatniej Twojej donacji z kalendarza spowoduje, że kalkulator wyliczy najbliższy termin, w którym możesz się do nas zgłosić w celu oddania krwi i umieści tą informację obok kalendarza.

1. Rodzaj ostatniej donacji:

2. Rodzaj następnej donacji:

3. Data ostatniej donacji:

Krew pełna może być pobierana:
- nie częściej niż 6 razy w roku w przypadku mężczyzn,
- nie częściej niż 4 razy w roku w przypadku kobiet,
- przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Osocze może być pobierane co 2 tygodnie.
Od jednego dawcy można pobrać w okresie roku nie więcej niż 25 litrów osocza.

Zabiegi trombaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.
Zabiegi trombaferezy wykonywane są w RCKiK w Lublinie i w OT Zamość.

Można oddawać krew pełną, a później osoczne lub płytki - odstępy między donacjami oblicza kalkulator dla wskazanej kombinacji.
W wyjątkowych sytuacjach lekarz może zdecydować o skróceniu przerwy między donacjami.

Partnerzy

facebook