NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Kto może zostać dawcą

Dawcą komórek krwiotwórczych może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-50 lat. Preferowani są ludzie młodzi między 18-30 rokiem życia, gdyż od momentu umieszczenia danych potencjalnego dawcy w rejestrze do chwili ewentualnego oddania szpiku może upłynąć kilka/kilkanaście lub więcej lat.

Wymagana jest również dojrzałość i odpowiedzialność potencjalnego dawcy, którą oceniamy na podstawie wywiadu lekarskiego i wypełnionej ankiety dotyczącej stanu zdrowia dawcy. Świadomy i odpowiedzialny dawca, na którym nam najbardziej zależy to taki, który z jednej strony pragnie pomóc osobom chorym, ale z drugiej strony sam zgłosi wszystkie czynniki, które mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem dla jego własnego zdrowia w przypadku pobrania komórek krwiotwórczych lub dla stanu zdrowia przyszłego biorcy.

Czynniki dyskwalifikujące dawcę do oddania szpiku lub komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej to m.in. ciężkie, przewlekłe lub nawracające choroby dotyczące różnych układów:

 • choroby serca i układu krążenia,
 • choroby krwi,
 • padaczka i inne schorzenia neurologiczne,
 • anemia,
 • choroby nerek i układu moczowego,
 • kiła,
 • gruźlica,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • choroby nowotworowe,
 • przewlekłe choroby skóry, m. in. łuszczyca,
 • przebyte wirusowe zapalenie wątroby.

W każdym przypadku wątpliwości co do możliwości wpisu do rejestru należy skonsultować się z lekarzem kwalifikującym.

Jeżeli decydujesz się zostać dawcą komórek krwiotwórczych, musisz pamiętać, że:

1. Komórek krwiotwórczych nie oddaje się tak jak składników krwi, które czekają na potencjalnego biorcę. Komórki krwiotwórcze pobiera się tylko i wyłącznie dla konkretnego biorcy, który ma podobne antygeny zgodności tkankowej jak dawca. Może się tak zdarzyć, że nigdy nie zostaniesz poproszony o oddanie szpiku, możesz jednak być o to poproszony więcej niż jeden raz.
2. Oddanie szpiku jest honorowe i bezpłatne.
3. Pobrane komórki krwiotwórcze zostaną przeszczepione potrzebującemu biorcy. Dawca nie może zgłaszać jakichkolwiek kryteriów wyboru biorcy, szczególnie co do płci, wieku, narodowości, wyznania czy pochodzenia społecznego.
4. Zatajenie przez dawcę przebytych chorób czy innych czynników ryzyka może spowodować wystąpienie u biorcy poważnych powikłań, wpływających na jego zdrowie lub życie.
5. Po zgłoszeniu się do Rejestru Dawców Szpiku dawca w każdej chwili może wycofać swoją zgodę na oddanie szpiku, ale musisz pamiętać, że decydując się na taki krok po rozpoczęciu przygotowań pacjenta do przeszczepu (chemio- i/lub radioterapia) narażasz jego życie.
6. Oddanie szpiku jest anonimowe. Dawca i biorca pozostają co najmniej przez rok sobie nieznani. Po upływie co najmniej roku od udanego przeszczepu może dojść do spotkania dawcy i biorcy, organizowanego przez ośrodek przeszczepowy, wyłącznie za zgodą zarówno dawcy jak i biorcy.
7. Bardzo prosimy wszystkie osoby zarejestrowane w naszym Ośrodku Dawców Szpiku o zgłaszanie do ODS RCKiK w Lublinie wszelkich informacji o zmianie miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji i/lub numeru telefonu, adresu e-mail, poprzez przesłanie pocztą w/w informacji na adres:OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 8
lub przekazanie informacji drogą e-mailową na adres:
ods@rckik.lublin.pl

 

PROSIMY O REJESTROWANIE SIĘ TYLKO WJEDNYM OŚRODKU DAWCÓW SZPIKU

Partnerzy

facebook