NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Najczęściej zadawane pytania

Czy dostanę potwierdzenie, że zostałem wpisany do Rejestru Dawców Szpiku?

Tak, każdy zgłaszający się jako potencjalny dawca otrzyma pisemne zawiadomienie o wpisaniu do rejestru. Czas od momentu oddania próbki do potwierdzenia wpisu do rejestru może wynieść do pół roku a nawet dłu-żej. Jest to spowodowane tym, że badania antygenów HLA są złożone a formalności związane z wpisem  do bazy światowej (BMDW) są czasochłonne.

Jeśli nie otrzymałem potwierdzenia, czy oznacza to, że nie zostałem/-am; zarejestrowany/-a?

Nie, każdy kandydat na dawcę, który pozytywnie przeszedł badanie lekarskie i oddał próbki krwi do badań zostanie wpisany do rejestru dawców szpiku. Jeśli potwierdzenie wpisu nie zostanie przysłane w ciągu pół roku, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym Ośrodkiem Dawców Szpiku.

Czy każdy może zostać dawcą szpiku?

Każdy pełnoletni, zdrowy tj. nie obciążony chorobami genetycznymi, dziedzicznymi i przewlekłymi człowiek, może zostać dawcą szpiku. Preferowani są ludzie młodzi - najlepiej między 18 a 30 rokiem życia, gdyż od momentu zamieszczenia potencjalnego dawcy w rejestrze do chwili oddania szpiku może upłynąć długi okres: 5, 10, czy nawet 15 lat. Decyzja o zostaniu honorowym dawcą musi być w pełni świadoma i przemyślana, bo jest podjęta na wiele lat. Zdrowie, młodość i wola niesienia pomocy - to czynniki niezbędne, aby zostać potencjalnym dawcą szpiku.

Czy pobranie szpiku boli?

Pobranie komórek krwiotwórczych metodą aferezy jest praktycznie bezbolesne – poza momentem, w którym do żyły wkłuwana jest igła (tak jak podczas zwykłego pobrania krwi), dawca nie odczuwa żadnych dolegliwości.

Podczas pobierania szpiku z talerza kości biodrowej dawca jest znieczulony ogólnie i również nie odczuwa bólu. Po zabiegu przez kilka dni miejsce pobrania może być nieco bolesne – nasilenie i charakter bólu można porównać do porządnego siniaka.

Czy będę wiedział, komu oddam szpik?

W momencie oddawania szpiku nie jest to możliwe. Oddawanie szpiku ma charakter honorowy i anonimowy – to znaczy, że dawca nie może otrzymać za to wynagrodzenia, ani poznać biorcy. Po pobraniu komórek krwiotwórczych w różnych krajach te kwestie regulowane są w różny sposób. W niektórych krajach informowanie dawcy o stanie zdrowia biorcy i kontakty z biorcą są niedozwolone (np. Finlandia). W innych kontakt taki jest możliwy po upływie kilku lat od procedury pobrania, pod warunkiem, że również biorca wyrazi taką chęć. W Polsce kontakt z biorcą zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest możliwy. Natomiast możliwe jest zwrócenie się z zapytaniem o stan zdrowia biorcy po min. pół roku od przeszczepu za pośrednictwem POLTRANSPLANTU.

Dlaczego podczas rejestracji muszę podać aktualny numer telefonu komórkowego?

Gdy w Ośrodku Dawców Szpiku odbieramy zgłoszenie, że poszukiwany jest dawca dla osoby chorej, staramy się jak najszybciej skontaktować z dawcą, którego odnaleźliśmy w naszej bazie. Obecnie telefon komórkowy jest najszybszym sposobem dotarcia do dawcy, poinformowania go o możliwości oddania szpiku i zaproszenia na dalsze badania. W sytuacji ciężkiej choroby czas ma istotne znaczenie.

Kiedy dawca może być poproszony o oddanie szpiku?

Dawca umieszczony w rejestrze zostaje zaproszony do oddania szpiku wówczas, gdy jego antygeny HLA są identyczne z antygenami biorcy - chorego. Może zdarzyć się również sytuacja, że potencjalny dawca w ciągu swojego życia nigdy nie zostanie poproszony o oddanie szpiku, bo jego kombinacje antygenów nie będą zgodne z poszukiwanymi.

Jak zgłaszać zmiany danych kontaktowych?

Prosimy o informowanie o zmianie danych kontaktowych mailowo na adres ods@rckik.lublin.pl lub telefonicznie pod numerem 81 442 17 54. W celu weryfikacji zgłoszenia i identyfikacji dawcy konieczne jest podanie imienia i nazwiska wraz z numerem PESEL.

Czy moja decyzja o zostaniu dawcą szpiku może być odwołana?

Każdy z potencjalnych dawców ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę i poprosić o usunięcie danych z bazy dawców szpiku, ale nie należy tego czynić na etapie przygotowań pacjenta do przeszczepu gdyż naraża się wtedy jego życie.
O decyzji takiej prosimy zawiadamiać listownie lub mailowo (ods@rckik.lublin.pl ) podając imię, nazwisko, adres i numer PESEL.

Czy kandydat na dawcę ponosi koszty badań?

Kandydat na dawcę nie ponosi żadnych kosztów. Jeśli Ośrodek Dawców Szpiku wzywa na badania, pokrywane są również koszty podróży i zakwaterowania (o ile jest ono konieczne).

Zarządzenie Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w sprawie zasad zwrotu potencjalnemu dawcy lub dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej kosztow przejazdu do ośrodka pobierającego.

Czym jest rejestr dawców?

Rejestr potencjalnych dawców szpiku zawiera dane osobowe wraz z wynikami badań genetycznych potencjalnych dawców. Zasoby polskich rejestrów znajdują się w światowej bazie komputerowej Bone Marrow Donors Worldwide - BMDW w Holandii.

Kto decyduje o tym, czy pobierane są komórki krwiotwórcze krwi obwodowej czy szpiku?

Warunkuje to rodzaj choroby biorcy. Sposób pobrania jest zawsze ustalany z dawcą, który ma realny wpływ na tę decyzję.

Kontakt

email: ods@rckik.lublin.pl
telefon stacjonarny: 81-442 17 54
telefon komórkowy: 535 592 381

Partnerzy

facebook