NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Ośrodek Dawców Szpiku

Ośrodek Dawców Szpiku
T: +48 81 532 62 76 i 77 w. 150
T: +48 81 442 17 54
M: 535 592 381
E-mail: ods@rckik.lublin.pl

W skład Ośrodka Dawców Szpiku wchodzą:

1)       Komórka ds. finansowych i prowadzenia dokumentacji potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych,

2)       Komórka ds. koordynacji, pozyskiwania, badania i udostępniania komórek krwiotwórczych,

3)       Komórka ds. edukacji i promocji transplantologii,

4)       Sekretariat,

Zadania Ośrodka Dawców Szpiku:

1)     pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

2)     kwalifikacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,

3)     pobieranie próbek krwi na badania zgodności tkankowej od dawców zakwalifikowanych do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej z uwzględnieniem ich odpowiedniego oznakowania,

4)    transport próbek pobranych poza siedzibą RCKiK w Lublinie,

5)    przechowywanie próbek,

6)    wykonywanie badań antygenów zgodności tkankowej potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej zgodnie z istniejącymi procedurami

7)     przechowywanie i aktualizacja danych dotyczących potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

8)    przechowywanie i przekazywanie danych o pozyskanych dawcach allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej,

9)    powiadamianie potencjalnego dawcy allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej o konieczności pobrania od niego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

10)  skierowanie dawcy do podmiotu leczniczego w celu wykonania u niego specjalistycznych badań, przeprowadzenia kwalifikacji i pobrania szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem leczniczym,

11)  sprawowanie opieki nad dawcą szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, co obejmuje:

a)     bezpieczny transport do podmiotu leczniczego pobierającego szpik lub komórki   krwiotwórcze krwi obwodowej,

b)     koordynowanie pobytu w podmiocie leczniczym,

c)     koordynowanie okresowych badań lekarskich, w tym specjalistycznych po pobraniu szpiku   lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

12)  edukacja i promocja transplantologii, w tym pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

Partnerzy

facebook