NCK
  • Brak krwi
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Projekt ESI

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,
 jako partner projektu
,,Dotacje na działania wspierające budowanie zdolności do pobierania osocza od ozdrowieńców po przebytym COVID-19”
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej, którego liderem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, podaje do publicznej wiadomości informację, że bierze w nim udział. RCKiK w Lublinie informuje, że projekt obejmuje zakup sprzętu oraz wyposażenia do pobierania, preparatyki i przechowywania osocza od ozdrowieńców COVID-19.

 

 

Partnerzy

facebook