NCK
 • Telefony
 • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
 • NCK
 • ODS

Przywileje krwiodawcy

 

1. Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi przysługuje:

 • tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”
 • zwolnienie od pracy w dniu donacji oraz w dniu kolejnym, w którym oddał/a krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
 • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju– posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,
 • możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym
 • możliwość otrzymania "Krew Karty" po drugiej donacji

2. Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

 • uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu ceny.

3. Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

 • Dawcy chcący otrzymać powyższe odznaczenie muszą wypełnić ankietę i oddać do najbliższego punktu krwiodawstwa.
 • Na podstawie ankiety przygotowywany jest wniosek i wysyłany do podpisu dawcy,
 • Po przesłaniu przez dawcę podpisanego wniosku do Działu Promocji RCKiK w Lublinie wniosek będzie procedowany dalej przez Narodowe Centrum Krwi oraz Ministerstwo Zdrowia.
 • UWAGA! Ankiety wypełnione komputerowo nie będą procedowane

Partnerzy

facebook