NCK
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Regulamin

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 26/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Regulamin

Kopia załącznika nr 1 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 3 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Partnerzy

facebook