NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Regulamin

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora RCKiK w Lublinie  Nr 26/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
zmieniony Zarządzeniem Nr 76/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 22/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 5/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 7/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 1 marca 2024 r.

Regulamin

Kopia załącznika nr 1 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 2 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Kopia załącznika nr 3 do regulaminu organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Zarządzenie  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego jest do pobrania tutaj

Zarządzenie  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego jest do pobrania tutaj

 

Partnerzy

facebook