NCK
  • brakuje krwi
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

RODO

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie:
adres e-mail: iod@rckik.lublin.pl lub listownie : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20-078 Lublin.


Klauzula informacyjna DAWCY SZPIKU

Klauzula informacyjna KRWIODAWCY

Klauzula informacyjna MONITORING

Klauzula informacyjna PACJENCI

Klauzula informacyjna SKARGI I WNIOSKI

Klauzula informacyjna DLA OSÓB SZKOLĄCYCH SIĘ/STAŻYSTÓW Z ZAKRESU KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

 

Partnerzy

facebook