NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Rodzaje wykonywanych badań

Badania serologiczne:

- oznaczenie grupy krwi,
- diagnostyka słabych odmian antygenów układu ABO i antygenu D z układu Rh,
- identyfikacja nieregularnych przeciwciał,
- badania diagnostyczne u kobiet w ciąży w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem
- określanie fenotypu w różnych układach grupowych krwinek czerwonych.

Badania układu HLA, HPA:

- badanie na obecność przeciwciał limfocytotoksycznych - anty-HLA,
- badanie antygenu HLA-B27,
- badanie fenotypu HLA klasy I i II,
- badanie na obecność przeciwciał przeciwpłytkowych – anty-HPA,
- typowanie antygenów płytkowych – HPA.

Badania koagulologiczne:

- badania screeningowe osoczowego układu krzepnięcia
- diagnostyka wrodzonych osoczowych skaz krwotocznych:

choroba von Willebranda
hemofilia A
hemofilia B
niedobory  pozostałych czynników krzepnięcia
anomalia Hagemanna

- diagnostyka nabytych osoczowych skaz krwotocznych:   

nabyta hemofilia
obniżenie aktywności czynników zależnych od witaminy K, tzw. czynników zespołu protrombiny  
obniżenie aktywności czynników w chorobach wątroby

- diagnostykia trombofilii
- monitorowanie terapii doustnymi antykoagulantami (pochodnymi dihydroksykumaryny) np. Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Coumadin, Warfin, Marcoumar.

Cennik badań znajduje się z zakładce INFORMACJE DLA SZPITALI cennik

Partnerzy

facebook