NCK
  • Telefony
  • Brakuje krwi w Grupach 0 RhD- i A RhD-
  • NCK
  • ODS

Zwrot kosztów dojazdu

Zarządzenie nr 51/2017 Dyrektora RCKiK w Lublinie z dnia 12.12.2017r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Krwi do jednostki organizacyjnej RCKiK w Lublinie.

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora RCKiK w Lublinie z dnia 12.01.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2017 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi do jednostki organizacyjnej RCKiK w Lublinie

Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora RCKiK w Lublinie z dnia 08.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad zwrotu kosztów przejazdu honorowym dawcom krwi do jednostki organizacyjnej RCKiK w Lublinie. Obowiązuje od 01.03.2024 r.

Partnerzy

facebook