NCK
  • brakuje krwi
  • Telefony
  • NCK
  • ODS

Informacja dla pielęgniarek i położnych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, że w 2023 r. kurs podstawowy z zasad krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, będzie odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie RCKiK w Lublinie, natomiast kurs uzupełniający w formie e-learningu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Lublin, 04.01.2023 r.

Partnerzy

facebook